Strona główna
Centrum Kontaktu z Mieszkańcami: telefon 19115 (czynny 24 h przez 7 dni w tygodniu)
Dzisiaj jest: 17 marca 2018
Imieniny: Zbigniewa, Patryka
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Budżet partycypacyjny 2019
(20.02.2018 r.) Zapraszamy na spotkania dyskusyjne o projektach do budżetu partycypacyjnego na rok 2019

Przed nami kolejny etap budżetu partycypacyjnego 2019 - spotkania dyskusyjne, które umożliwiają prezentację pomysłów przez projektodawców lub ich przedstawicieli oraz dyskusję nad projektami pomiędzy projektodawcami, mieszkańcami, członkami Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy jak również przedstawicielami urzędu dzielnicy i jednostek merytorycznych. Spotkania są szansą na udoskonalenie i poprawienie projektów - w wyniku rozmów każdy projekt może być uzupełniony, dopracowany lub zmodyfikowany.
Urzędnicy z odpowiednich wydziałów i jednostek przedstawią wstępny wynik weryfikacji szczegółowej projektu tj. możliwość realizacji projektu czy konieczne zmiany. Członkowie Zespołu ocenią kryterium ogólnodostępności projektu dla ogółu mieszkańców, zgodnie z przyjętą definicją w Dzielnicy Targówek.
UWAGA: Obecność projektodawcy lub upoważnionego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu.

Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań dyskusyjnych oraz szczegółowe listy projektów, które będą omawiane podczas spotkań w poszczególnych obszarach Dzielnicy Targówek.

więcej o zgłoszonych projektach: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?taskGroupId=5
Internetowe forum dyskusyjne: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/forum/region/770

- harmonogram spotkań dyskusyjnych
- listy projektów (zip)
- plakat--------------------------------------------------------------------------------------------

(13.02.2018 r.) IV posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019
Przewodniczący Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Targówek zaprasza na IV posiedzenie Zespołu, które odbędzie się 19 lutego 2018 (poniedziałek) o godzinie 17.30, w Sali 321 Urzędu Dzielnicy Targówek (III piętro), ulica Kondratowicza 20.
Na spotkaniu zaplanowano:
• podsumowanie Maratonu Pisania Projektów
• podsumowanie etapu składania projektów i weryfikacji ogólnej
• omówienie harmonogramu spotkań dyskusyjnych
• omówienie procedury zatwierdzania protokołów spotkań Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Posiedzenia Zespołu są otwarte dla mieszkańców.
Serdecznie zapraszamy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

(19.01.2018 r.) Przed nami ostatnie dni zgłaszania pomysłów w tej edycji budżetu partycypacyjnego. W związku z dużym zainteresowaniem zgłaszania pomysłów, szczególnie z wykorzystaniem kanałów elektronicznych, poniżej przedstawiamy niektóre potencjalne problemy, mogące wystąpić podczas korzystania z systemu zgłoszeniowego:

Zarejestrowałem się, ale nie mogę się zalogować
Możliwa przyczyna: Konto nieaktywne – użytkownik nie kliknął w link aktywacyjny.

Zarejestrowałem się, chciałem aktywować konto, ale link aktywacyjny stracił ważność
Możliwa przyczyna: Linki aktywacyjne mają ważność 48 godzin.

Założyłem konto, ale link aktywacyjny do mnie nie przyszedł
Możliwa przyczyna: Wiadomość z linkiem aktywacyjnym trafiła do innego folderu – SPAM, Oferty, Powiadomienia, Społeczności.

Zakładałem konto, chciałem przypomnieć hasło, ale otrzymuję komunikat „Mail wykorzystany”
Możliwa przyczyna: prosimy o kontakt na adres e-mail:

Próbuję założyć konto / dodać listę poparcia / zgłosić pomysł, ale otrzymuję komunikat „Dostęp zabroniony”
Możliwa przyczyna: Nieznana - prosimy o kontakt na adres e-mail: .


Pracownicy Zespołu Budżetu Partycypacyjnego z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy będą dyżurowali i czekali na Państwa pytania w najbliższy weekend (20-21.01) oraz w poniedziałek (do północy). Wszelkie zapytania oraz uwagi prosimy kierować na adres e-mail:

--------------------------------------------------------------------------------------------

(16.01.2018 r.) Maraton pisania projektów do budżetu partycypacyjnego 2019 na Targówku
Już po raz piąty w dzielnicy Targówek odbył się "Maraton pisania projektów do budżetu partycypacyjnego". 13 stycznia 2018 roku w godzinach 11.00 -15.00 mieszkańcy naszej dzielnicy mogli osobiście skonsultować z urzędnikami swoje pomysły dotyczące zmian w najbliższej okolicy. Etap składania projektów do V edycji budżetu partycypacyjnego trwa od 1 grudnia do 22 stycznia 2018 r. Informacje na temat szczegółów tego etapu projektodawcy mogli uzyskać z Informatora dla mieszkańców zmieszczonego na stronie internetowej dzielnicy, korzystając z telefonicznych dyżurów konsultacyjnych z urzędnikami lub osobiście [czytaj dalej...]

--------------------------------------------------------------------------------------------

(9.01.2018 r.) Weekend z budżetem partycypacyjnym!
W weekend 13 i 14 stycznia br. (sobota i niedziela) zapraszamy do udziału w maratonach pisania projektów do budżetu partycypacyjnego:
• 13 stycznia, w sobotę w godzinach 11.00 – 15.00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek, w sali 321 (III piętro), odbędzie się Dzielnicowy Maraton Pisania Projektów,
• 14 stycznia, w niedzielę, w godz. 11:00-16:00, w Centrum Kreatywności Targowa ul. Targowa 56 - Maraton Ogólnomiejski.

Spotkania mają na celu ułatwienie mieszkańcom pisania własnych projektów. Uczestniczyć w nich będą urzędnicy, którzy doradzą, jak odpowiednio opisać i wycenić projekt.
Więcej informacji dotyczących budżetu partycypacyjnego znajda Państwo na stronie:
http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=1514

W sobotę 13 stycznia br., o godzinie 10.30, w Sali 321 Urzędu Dzielnicy Targówek (III piętro), ulica Kondratowicza 20 odbędzie się również III spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Tematem spotkania będzie omówienie bieżących zadań Zespołu oraz udział w Dzielnicowym Maratonie Pisania Projektów do BP 2019.

Serdecznie zapraszamy

--------------------------------------------------------------------------------------------

(1.12.2017 r.) Inauguracja V edycji budżetu partycypacyjnego na Targówku na 2019 rok
30 listopada o godz. 18.00, na terenie Warszawy, ruszyła V edycja budżetu partycypacyjnego (BP) na rok 2019. Na Targówku inauguracja, odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy dzielnicy, członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, przedstawiciele Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, przedstawiciele zarządu dzielnicy: Zastępca Burmistrza Paweł Michalec oraz Zastępca Burmistrza - Grzegorz Gadecki oraz radni dzielnicy [czytaj dalej...]

--------------------------------------------------------------------------------------------

Formularze do "Budżetu partycypacyjnego 2019":Informator dla mieszkańców dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pobierz >>

 Przykłady pomysłów mieszkańców zrealizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego w latach 2015 - 2017 6735.2 KB

 Idea Budżetu Partycypacyjnego 527.83 KB

 Targówek - inwestycje 2018-2019 1989.13 KB--------------------------------------------------------------------------------------------

(29.11.2017 r.) Serdecznie zapraszamy na inaugurację V edycji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek - 30 listopada br., (czwartek) godzina 18.00, sala konferencyjna Urzędu Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20. W trakcie uroczystego otwarcia nowej edycji budżetu partycypacyjnego:
• przedstawimy zasady budżetu partycypacyjnego na rok 2019,
• określimy priorytety, cele działań i inwestycje planowane przez Dzielnicę Targówek
• zaprezentujemy zrealizowane dotychczas projekty.

--------------------------------------------------------------------------------------------

(24.11.2017 r.) W dniu 22 listopada br. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st Warszawy na podstawie rekomendacji Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek na rok 2019, podjął  Uchwałę nr 2207/2017 143.38 KB w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania zespołu oraz przeprowadzania budżetu partycypacyjnego na rok 2019 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zarząd zatwierdził:

1) możliwość składania projektów o charakterze lokalnym oraz ogólnodzielnicowym;
2) podział Dzielnicy Targówek na 5 obszarów terytorialnych:
a) Bródno
b) Bródno-Podgrodzie,
c) Targówek Mieszkaniowy,
d) Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata,
e) Zacisze,
W oparciu o Miejski System Informacji (MSI)  Załącznik nr 1 do uchwały 652.61 KB
3) podział kwoty 3 130 000 zł, przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego na rok 2019, na 5 obszarów terytorialnych oraz poziom ogólnodzielnicowy, w następujący sposób;
a) Bródno – 400 000,00 zł
b) Bródno-Podgrodzie - 400 000,00 zł
c) Targówek Mieszkaniowy - 400 000,00 zł
d) Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata - 400 000,00 zł
e) Zacisze - 400 000,00 zł
f) projekty ogólnodzielnicowe – 1 130 000,00 zł
4) dopuszczenie możliwości zgłaszania projektów innych niż inwestycyjne, zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m. st. Warszawy (z wyjątkiem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1660/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m. st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019) lub na nieruchomościach stanowiących własność m. st. Warszawy obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości. Warunkiem realizacji projektów jest zawarcie z podmiotem posiadającym tytuł prawny do nieruchomości umowy szczegółowo określającej dysponowanie terenem w celu realizacji projektu;
5) górny limit wartości jednego projektu o charakterze lokalnym w 5 obszarach terytorialnych na kwotę 300 000 zł. Projekty w obszarze ogólnodzielnicowym bez limitu na projekt;
6) definicję/zasadę ogólnodostępności projektów w budżecie partycypacyjnym na rok 2019, w Dzielnicy Targówek określa się w następujący sposób:
Projekty inwestycyjne uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli zawierają harmonogram udostępnienia obiektu dla wszystkich mieszkańców przez minimum 30 godzin tygodniowo z uwzględnieniem weekendów, przy utrzymaniu minimum przez rok możliwości korzystania z efektów projektu.
Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli zawierają harmonogram realizacji wraz z uwzględnieniem sposobu i kosztów jego promocji. W przypadku limitów miejsc ze względu na koszt, projekt powinien zawierać informację o liczbie uczestników i sposobie zapisów na zajęcia w ramach projektu uwzględniając kryterium dostępności dla wszystkich mieszkańców.
7) Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok  Załącznik nr 2 do uchwały  178.14 KB

--------------------------------------------------------------------------------------------

(23.11.2017 r.) Budżet partycypacyjny w Dzielnicy Targówek wystartował!
Mieszkańcy będą współdecydować o wydatkowaniu 3 130 000 z budżetu dzielnicy [czytaj dalej...]

--------------------------------------------------------------------------------------------

(15.11.2017 r.) W najbliższą sobotę 18 listopada 2017 r. o godz.11:00 odbędzie się spacer badawczy szlakiem projektów zrealizowanych w ramach budżetu partycypacyjnego. Podczas spaceru chcielibyśmy dowiedzieć się jak oceniane są projekty zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego, jak wpłynęły na jakość życia w dzielnicy. Pozyskana przez nas wiedza i Państwa opinie przyczynią się do poprawienia procesu wdrażania projektów wybranych przez mieszkańców w kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego.
Plan spaceru jest następujący: spotykamy się w najbliższą sobotę 18 listopada o godz. 11.00 w Café tortownia.pl przy ul. Handlowej 60. Przy dobrej kawie przejrzymy wspólnie listę projektów zrealizowanych dotychczas w ramach budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Targówek oraz mapę z naniesionymi lokalizacjami projektów. Wspólnie wybierzemy kilka najistotniejszych (najlepszych, najsłabszych, najbardziej kontrowersyjnych, najpopularniejszych etc.) projektów z listy/mapy i ruszymy na spacer do miejsc, w których zostały one zrealizowane. Przy każdej lokalizacji krótko omówimy historię tego miejsca, proces wdrażania projektu, a przede wszystkim zastanowimy się jak realizacja projektu zmieniła życie mieszkańców. Szacujemy, że spacer skończy się najpóźniej o godz. 13.00. Szczegóły wydarzenia oraz sposób rejestracji na stronie: https://www.facebook.com/events/136142433815189/

--------------------------------------------------------------------------------------------

(7.11.2017 r.) 2 posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019
Przewodniczący Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego 2019 w Dzielnicy Targówek zaprasza na II posiedzenie Zespołu, które odbędzie się 14 listopada 2017 (wtorek) o godzinie 17.30, w Sali 321 Urzędu Dzielnicy Targówek (III piętro), ulica Kondratowicza 20.
Na spotkaniu zaplanowane jest:
• opracowanie regulaminu pracy zespołu
• ustalenie możliwości zgłaszania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym lub lokalnym
• podział dzielnicy na obszary terytorialne
• podział kwoty na poszczególne obszary (lokalne i ogólnodzielnicowy)
• ustalenie górnego limitu wartości jednego projektu lub jego braku
• wypracowanie definicji ogólnodostępności projektów

Posiedzenia Zespołu są otwarte dla mieszkańców.
Serdecznie zapraszamy.(27.10.2017 r.) W dniu 26 października 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019. Spotkanie miało charakter warsztatowo – integracyjny i prowadzone było przez Panią Martę Ostrowską z Fundacji Pole Dialogu.
Głównym tematem warsztatów było przedstawienie idei, misji oraz celów budżetu partycypacyjnego. Członkowie Zespołu zapoznali się również z regulaminem i zasadami budżetu partycypacyjnego na 2019 rok. Ważnym elementem spotkania były wybory przewodniczącego i sekretarza Zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego. Głosowanie poprzedziło omówienie roli i zadań osób pełniących te funkcje.
Przewodniczącym Zespołu został Pan Mariusz Bielecki, zastępcą Pani Joanna Gołębiewska, 1 Sekretarzem – Pani Agnieszka Bech oraz 2 Sekretarzem Pan Tomasz Oprus.
Członkowie Zespołu zapoznali się wstępnie z zapisami regulaminu pracy Zespołu, który będzie ustalany i uchwalany na kolejnym spotkaniu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

(25.10.2017 r.) Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek zaprasza na 1. posiedzenie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na rok 2019, które odbędzie się 26 października 2017 (czwartek) w godzinach 17.00-20.00, w sali 321 Urzędu Dzielnicy Targówek (III piętro), ulica Kondratowicza 20. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowo – integracyjny.

Na spotkaniu zaplanowane jest:
• wybór przewodniczącego i sekretarza Zespołu;
• rola przewodniczącego i sekretarza – wstęp do zapisów regulaminu pracy Zespołu, który będzie ustalany i uchwalany na kolejnym spotkaniu;
• określenie celu budżetu partycypacyjnego i omówienia zadań zespołu na poszczególnych etapach procesu;
• przekazanie członkom zespołu materiałów informacyjnych oraz regulaminu.

Posiedzenia Zespołu są otwarte dla mieszkańców.
Serdecznie zapraszamy.

-  Uchwała w sprawie powołana składu osobowego Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy na rok 2019 153.33 KB

--------------------------------------------------------------------------------------------

(9.10.2017 r.) Trwa nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Targówek!

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Targówka? Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dzielnicy Targówek.
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Zespół ten będzie miał za zadanie wypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2019 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu w dzielnicy.

W skład zespołu wejdzie:

6 mieszkańców,
5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
radni dzielnicowi (po 1 z każdego klubu),
do 5 przedstawicieli jednostek niższego rzędu np. rad osiedli
4-5 urzędników wskazanych przez burmistrza
1 przedstawiciel radnych niezrzeszonych działających w Radzie Dzielnicy
1 przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy, jeśli jest powołana
1 przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów, jeśli jest powołana

Prace zespołu potrwają najpóźniej do połowy września 2018 roku. Będzie to co najmniej 14 spotkań. Aby zgłosić się do Zespołu należy przyjść na spotkanie 19 października o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20.

UWAGA!
Członkowie zespołu nie będą mogli składać projektów w tej dzielnicy, w której wchodzą w skład Zespołu. Złamanie tego przepisu będzie skutkowało usunięciem członka z Zespołu.

SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą one spośród siebie 5 przedstawicieli.
UWAGA: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest radnym. Na spotkanie należy przynieść zaświadczenie potwierdzające fakt wydelegowania przedstawiciela z ramienia danej organizacji pozarządowej.

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW

Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób. Jeśli zgłosi się 6 mieszkańców albo mniej niż 6, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu. Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie radnymi lub osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi wylosowanymi na spotkaniu dla organizacji pozarządowych.
Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobacz także:

Sprawdź: Ile kosztuje miasto? Przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta. (pomocne do opracowania budżetu projektu) zobacz: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacje wybranych projektów w poszczególnych latach:

I edycja BP 2015 – realizacja projektów zwycięskich

II edycja BP 2016 - realizacja projektów zwycięskich

III edycja BP 2017 - realizacja projektów zwycięskich

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-  Regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego na rok 2019 864.83 KB

-  Zarządzenie nr 1660/2017 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy 142.55 KB

-  Zarządzenie nr 1647/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego 148.58 KB

-  Zarządzenie nr 1299/2015 w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego powoływania i uzupełniania składu osobowego w dzielnicach 240.98 KB

-  Budżet partycypacyjny 2019 - ulotka do pobrania 1493.06 KB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku    park rzezby Społeczna Rada Kombatancka  Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap    Karta Dużej Rodziny


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.