Strona główna
Centrum Kontaktu z Mieszkańcami: telefon 19115 (czynny 24 h przez 7 dni w tygodniu)
Dzisiaj jest: 27 kwietnia 2017
Imieniny: Zyty, Teofila
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Budżet partycypacyjny 2018
Spotkania dyskusyjne o projektach już za nami

W dniach 2 – 15 marca br. odbyło się dziewięć spotkań dyskusyjnych dotyczących projektów złożonych przez mieszkańców do czwartej edycji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek. Omówione zostały 173 projekty o charakterze lokalnym i ogólnodzielnicowym.
Pomimo, że każdy projektodawca miał jedynie 2 minuty na przedstawienie swojego pomysłu, prezentacjom towarzyszyły ciekawe slajdy, zdjęcia i plansze, dzięki którym dowiedzieliśmy się dużo więcej o zgłoszonych pomysłach. Projekty wzbudzały duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję. Spotkania dyskusyjne były okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu projektodawcy z pracownikami Urzędu, jednostek miejskich i członkami Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, którzy oceniali wstępnie projekty. Szczególną uwagę zwracano na kryterium ogólnodostępności projektu dla ogółu mieszkańców i budżet projektu. Spotkania wyjaśniły wiele wątpliwości, umożliwiły wymianę uwag i opinii. Do 21 marca autorzy mogą zmieniać swoje projekty uwzględniając uwagi przekazane w trakcie dyskusji.
Dalsza weryfikacja szczegółowa projektu będzie przebiegała wewnątrz urzędzie i jej ostateczne wyniki poznamy 8 maja br. W tym czasie pracownicy urzędu dzielnicy, miejskich i dzielnicowych jednostek organizacyjnych będą pracowali nad ostateczną wersją projektu w kontakcie z projektodawcami. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, projektodawcom, członkom Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, przedstawicielom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz pracownikom wydziałów merytorycznych Urzędu Dzielnicy Targówek za współpracę i poświęcony czas. Dziękujemy moderatorom z Fundacji Konsultacje Społeczne za prowadzenie spotkań.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na spotkania dyskusyjne o projektach do budżetu partycypacyjnego na rok 2018.
 [terminy spotkań dyskusyjnych...] 530.68 KB
Spotkania dyskusyjne dotyczą zgłoszonych projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2018. Umożliwiają prezentację projektów przez projektodawców albo ich przedstawicieli oraz dyskusje nad projektami pomiędzy projektodawcami, mieszkańcami, członkami Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy jak również przedstawicielami urzędu dzielnicy i jednostek merytorycznych.
Spotkania są szansą na udoskonalenie i poprawienie projektów - w wyniku rozmów każdy projekt może być uzupełniony, dopracowany lub zmodyfikowany. Autor projektu będzie miał 2 minuty na prezentację swojego projektu oraz 5 minut na dyskusje o projekcie. Urzędnicy z odpowiednich wydziałów i jednostek przedstawią wstępny wynik weryfikacji szczegółowej projektu tj. możliwość realizacji projektu, konieczne zmiany. Członkowie Zespołu ocenią kryterium ogólnodostępności projektu dla ogółu mieszkańców, zgodnie z przyjętą definicją w Dzielnicy Targówek.

UWAGA: Obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu.
Poniżej zamieszczamy listy projektów na spotkania dyskusyjne w poszczególnych obszarach Dzielnicy Targówek:

-  Obszar ogólnodzielnicowy 242.01 KB
-  Obszar Bródno  242.4 KB
-  Obszar Bródno Podgrodzie  230.86 KB
-  Obszar Targówek Mieszkaniowy  230.57 KB
-  Obszar Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata  230.19 KB
-  Obszar Zacisze 236.14 KB

więcej o zgłoszonych projektach: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?taskGroupId=4

Internetowe forum dyskusyjne: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/forum/region/561

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień z budżetem partycypacyjnym w Gimnazjum 145
Dzięki inicjatywie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek w ubiegły wtorek koordynatorzy budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek przeprowadzili w Gimnazjum 145 im. Jana Pawła II , przy ulicy Krasiczyńskiej 4/6 spotkania na temat budżetu partycypacyjnego 2018 dla klas I, II i III.
Spotkania zostały podzielone na cześć edukacyjną oraz warsztatową. Uczniowie zapoznali się z zasadami IV edycji budżetu partycypacyjnego, dowiedzieli się jakie zadania wykonuje Dzielnica oraz w jaki sposób i na co wydaje pieniądze.
Podczas krótkiego warsztatu zastanawiali się jakie projekty do budżetu partycypacyjnego chcieliby złożyć oraz jak dobrze przygotować i napisać taki projekt. Spotkania zaskoczyły nas bardzo pozytywnie, dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi pomysłami, i cieszymy się, że młodzież naszej Dzielnicy włącza się w proces budżetu partycypacyjnego na Targówku.
Przypominamy, że na złożenie wniosku zostało niewiele czasu – termin upływa 23 stycznia ! Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie i udział.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnicowy maraton projektów
W sobotę 14 stycznia odbył się na Targówku maraton pisania projektów do Budżetu Partycypacyjnego. W siedzibie urzędu dzielnicy zorganizowano punkty konsultacyjne dla mieszkańców, zainteresowanych złożeniem wniosków do BP. W tym roku na działania w ramach Budżetu Partycypacyjnego przeznaczono 3.126.600 zł. Wnioski z projektami można składać do 23 stycznia 2017 roku.

Zapraszamy do składania projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2018! termin składania projektów upływa 23 stycznia 2017r.

Zapraszamy również na MARATON PISANIA PROJEKTÓW który odbędzie się 14 stycznia 2017 r. w godz. 11.00 – 15.00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy przy ul. Kondratowicza 20


W grudniu wielu mieszkańców Targówka spotkało nasze Śnieżynki i Mikołajów, którzy zachęcali do składania projektów i wręczali informatory ze wskazówkami jak złożyć projekt do budżetu partycypacyjnego przy okazji obdarowywali potencjalnych projektodawców drobnymi upominkami. Akcja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a nasi świąteczni ambasadorowie zostali przez Państwa ciepło przyjęci.

Jeśli macie Państwo pomysł na kolejny plac zabaw, siłownię plenerową, ścieżkę rowerową, czy uważacie, że należy wyremontować chodnik? A może chcielibyście zorganizować zajęcia sportowe, warsztaty dla młodzieży lub seniorów, albo dodatkowe zajęcia plastyczne?
Zapraszamy do skonsultowania swojego projektu z nami!
Pracownicy merytoryczni Urzędu Dzielnicy Targówek, służą pomocą w sprawach związanych z budżetem partycypacyjnym w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, telefony kontaktowe oraz dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w Informatorze dla mieszkańców.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1 grudnia 2016) Budżet partycypacyjny na Targówku wystartował.
Czwarta edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2018 wystartowała na Targówku pełną parą. Jeszcze zanim przyszedł czas składania projektów, mieszkańcy naszej Dzielnicy już zasypywali nas pytaniami związanymi z projektami jakie planują złożyć. Wygląda na to, że w tej edycji będzie się działo… [czytaj dalej...]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Zespołu ds. BP, które odbędzie się 1 grudnia (czwartek) o godz. 17:30 w sali 321. Tematem spotkanie będzie ustalenie, w jaki sposób dotrzeć z informacją o budżecie partycypacyjnym do jak najszerszej grupy mieszkańców i jak zachęcić ich do udziału w tym procesie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory formularzy do Budżetu Partycypacyjnego 2018:

Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018 (Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę co najmniej 30 osób popierających projekt (z wyłączeniem projektodawcy). W sytuacji, gdy projekt zgłaszany jest przez kilka osób, dane pozostałych projektodawców należy zamieścić w załączniku: "Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców")
 [pobierz...] 685.28 KB

Lista osób popierających projekt do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018
 [pobierz...] 596.75 KB

Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców
 [pobierz...] 463.63 KB

Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018
 [pobierz...] 375.99 KB

Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem nieposiadającego numeru PESEL o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 [pobierz...] 381.92 KB

------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 listopada br. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st Warszawy na podstawie rekomendacji Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek na rok 2018, podjął [ Uchwałę nr 1478/2016 569.13 KB ] w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania zespołów oraz przeprowadzania budżetu partycypacyjnego na rok 2018 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zarząd zatwierdził:

1) możliwość składania projektów o charakterze lokalnym oraz ogólnodzielnicowym;
2) podział Dzielnicy Targówek na 5 obszarów terytorialnych:
a) Bródno
b) Bródno-Podgrodzie,
c) Targówek Mieszkaniowy,
d) Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata,
e) Zacisze,

W oparciu o Miejski System Informacji (MSI)  załącznik nr 1 349.82 KB;

3) podział kwoty 3 126 600 zł, przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego na rok 2018, na 5 obszarów terytorialnych wymienionych w pkt. 2 oraz poziom ogólnodzielnicowy, w równych częściach tj. 521 100,00 zł na każdy;
a) Bródno - 521 100,00 zł
b) Bródno-Podgrodzie - 521 100,00 zł
c) Targówek Mieszkaniowy - 521 100,00 zł
d) Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata - 521 100,00 zł
e) Zacisze - 521 100,00 zł
f) projekty ogólnodzielnicowe - 521 100,00 zł
4) dopuszczenie możliwości zgłaszania projektów innych niż inwestycyjne, zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m. st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m. st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości. Warunkiem realizacji projektów jest zawarcie z podmiotem posiadającym tytuł prawny do nieruchomości umowy szczegółowo określającej dysponowanie terenem w celu realizacji projektu;
5) górny limit wartości jednego projektu w 5 obszarach terytorialnych na kwotę 400 000zł;
6) definicję/zasadę ogólnodostępności projektów w budżecie partycypacyjnym na rok 2018, w Dzielnicy Targówek określa się w następujący sposób:
W przypadku projektów inwestycyjnych – projekty zawierające harmonogram udostępnienia obiektu obywatelom (przy utrzymaniu minimum przez rok możliwości korzystania z efektów projektu), na podstawie którego Zespół będzie decydował o spełnieniu warunku, uwzględniając spełnienie celu dostępności dla wszystkich mieszkańców.
W przypadku projektów miękkich – projekty zawierające harmonogram realizacji wraz z uwzględnieniem sposobu i kosztów jego promocji. W przypadku limitów miejsc ze względu na koszt, projekt powinien zawierać informację o liczbie uczestników i sposobie zapisów na zajęcia w ramach projektu uwzględniając kryterium dostępności dla wszystkich mieszkańców.
7) Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok,  załącznik nr 2 223.12 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 października o godz. 17.30, we wszystkich warszawskich dzielnicach, ruszyła IV edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2018. W nowej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy Targówka mają do dyspozycji kwotę 3 126 600 zł z puli budżetu dzielnicy.

REGULAMIN czwartej edycji - najistotniejsze zmiany:

  • więcej czasu na głosowanie - głosowanie potrwa przez całą II połowę czerwca
  • definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów – każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali definicję ogólnodostępności, która będzie obowiązywała w danej dzielnicy - na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów
  • na liście poparcia projektu nie trzeba będzie podawać numerów PESEL
  • włączenie dyskusji o projektach do etapu weryfikacji projektów - pracownicy urzędu wstępnie zweryfikują projekty przed spotkaniami dyskusyjnymi i na spotkaniach przekażą informacje o proponowanych zmianach w projektach
  • zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji - autor projektu lub jego przedstawiciel zaprezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. bp - w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy
  • konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu (w przypadku składania projektu elektronicznie) aż do ogłoszenia wyników głosowania i okazania jej w razie wezwania przez urząd dzielnicy lub jednostkę weryfikujące projekt
  • próg 10% - realizowane będą tylko te projekty, które w trakcie głosowania uzyskają przynajmniej 10% głosów ważnych oddanych w danym obszarze

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przydatne linki:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobacz także:

Sprawdź: Ile kosztuje miasto? Przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta. (pomocne do opracowania budżetu projektu) zobacz: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

Sprawdź: Mapa własności gruntów (pomocne do ustalenia własności terenu) zobacz: http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku    park rzezby Społeczna Rada Kombatancka  Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap    Karta Dużej Rodziny


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.