Strona główna
Dzisiaj jest: 26 lutego 2021
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 15.09.2009 r.

Status pod względem zgodności strony internetowej z ustawą

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 • KONTRAST - większość stron internetowych serwisu spełnia wymogi kontrastu minimalnego, wynoszącego przynajmniej 4,5:1, istnieją jednak elementy znajdujące się na stronach internetowych dzielnicy Targówek, niespełniające tego wymogu. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć ilość tego typu elementów.
 • "WYSKAKUJĄCE OKIENKA" - na stronie internetowej znajdują się tzw. "wyskakujące okienka", które są niezgodne z wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych
 • POWIĘKSZANIE TEKSTU - funkcja działa na większości podstron serwisu z wyłączeniem strony głównej (powiększenie tekstu uzyskiwane jest przy pomocy klawiszy "minus" i "plus")
 • NAPISY DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH i GŁUCHYCH - część filmów, udostępniona na stronie internetowej nie zawiera napisów dla osób niedosłyszących i głuchych. Napisy będą sukcesywnie uzupełniane
 • DOKUMENTY CYFROWE (PDF) - niektóre dokumenty formatu "PDF" nie są dostępne, na stronie internetowej znajdują się także dokumenty formatu bitmapowego (np. JPG) będące niedostępne dle osób niepełnosprawnych. Dokładamy wszelkich starań aby wszelkie niedostępne dokumenty zastępować dokumentami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych.
 • CZYTNIKI STRON - strona nie jest przystosowana pod kątem stosowania czytników stron
 • OPISY ALTERNATYWNE ZDJĘĆ ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE - nie wszystkie elementy graficzne są uzupełnione o opisy alternatywne
 • POLA FORMULARZY - nie wszystkie pola formularzy są we właściwy sposób opisane
 • PORUSZANIE SIĘ PO ELEMENTACH STRONY PRZY UŻYCIU KLAWIATURY - obsługa strony przy użyciu klawiatury jest częściowo dostępna, brak jednak wyraźnych podświetleń zaznaczonych elementów i treści, co może utrudnić nawigację po stronie internetowej
 • NAGŁÓWKI - nie wszystkie nagłówki są prawidłowo wdrożone na wszystkich podstronach serwisu
 • LINKI - linki mają złożoną strukturę, w wiekszości nie są poprawnie opisane

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Opublikowanie strony internetowej www.targowek.waw.pl odbyło się przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Poprawienie dostępności wymagałoby całkowitego przemodelowania serwisu, łącznie z przebudową wszystkich jego elementów. Zastąpienie obecnego serwisu, nowym, spełniającym wymogi WCAG 2.1 planowane jest w drugiej połowie 2020 roku.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Robert Woźniak, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 44 38 532. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności architektonicznej

Luty 2020
Budynek Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 00-983 Warszawa, ul. Kondratowicza 20
Siedziba:

 • Wydziału Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz
 • Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
 • Wydziału Budżetowo - Księgowego dla Dzielnicy
 • Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
 • Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy
 • Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy
 • Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy
 • Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy
 • Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Urzędu i Informatyki dla Dzielnicy
 • Wydziału Obsługi Zarządu Dzielnicy
 • Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
 • Wydziału Prawnego dla Dzielnicy
 • Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
 • Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
 • Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
 • Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
 • Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Urzędu Stanu Cywilnego

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane naszym odwiedzającym]

Spis treści:

 1. Opis sposobu dojazdu
  • Pieszo
  • Pociągiem
  • Autobusem
  • Samochodem
  • Taksówką
 2. Wejście do budynku i obszar kontroli
 3. Komunikacja wewnętrzna
  • Korytarze
  • Schody
  • Windy
 4. Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
 8. Pomieszczenia sanitarne
 9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
 10. Ewakuacja z budynku


 1. Opis sposobu dojazdu
  Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego.
  Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
  • Pieszo
   Dojścia piesze są od ulic Ludwika Kondratowicza, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego oraz św. Wincentego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodniki są podzielone na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, betonowe blokady przejazdu. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.
  • Autobusem
   Najbliższe przystanki autobusowe: ul. Świętego Wincentego (Targówek-Ratusz 51, kierunek Żuromińska): 112,120,126,145,160,212,240,256,527, ul. Świętego Wincentego (Targówek-Ratusz 52, kierunek Kondratowicza): 112,120,126,145,160,212,240,256,527, znajdują się w odległości około 300 m.
  • Samochodem
   Najbliższe 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się bezpośrednio przy wejściu do budynku Urzędu. Dostęp do nich możliwy jest poprzez przywołanie pracownika ochrony poprzez intercom, znajdujący się przy szlabanie wjazdowym. Pozostałe miejsca dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na tymczasowym parkingu (na czas budowy metra) od południowej strony budynku Urzędu.
  • Taksówką
   Najbliższy postój taksówek znajduje się na ulicy 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, w odległości około 50 m od wejścia do Urzędu.

 2. Wejście do budynku i obszar kontroli
  Główne zadaszone wejście znajduje się w narożniku budynku przy skrzyżowaniu ulic Ludwika Kondratowicza i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Dojście piesze schodami z obustronnymi poręczami, podjazd dla wózków po obydwu stronach wejścia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Wejście jest wyposażone w drzwi obrotowe oraz w drzwi automatycznie otwierane, dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów).
  Hol wejściowy jest przestronny, jasny, z oznakowaniem dotykowym na posadzce, plan tyflograficzny znajduje się na wprost od wejścia. Punkt informacyjny jest po prawej stronie od wejścia. Okienka obsługi wyposażone są w przenośne pętle indukcyjne oraz dostępne jest oddzielne pomieszczenie z tłumaczem języka migowego. Na parterze znajdują się okienka obsługi klientów.

 3. Komunikacja wewnętrzna
  • Korytarze
   Dostęp do korytarzy jak i pięter budynku objęty jest kontrolą dostępu. Wejście możliwe jest po wcześniejszym uzyskaniu przepustki w okienku ochrony mieszczącym się na wprost od wejścia do budynku.
   Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Oznaczenia korytarzy znajdują się na wprost wyjścia z wind.

  • Schody
   Główna klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w centralnej części budynku. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Klatki ewakuacyjne poboczne umiejscowione są w skrzydłach budynku i są ograniczone kontrolą dostępu. Wyposażone są w schody kręcone, zabiegowe oznaczone w części wewnętrznej liniami ostrzegawczymi.

  • Windy
   2 windy przestronne przeszklone znajdują się w strefie ograniczonego dostępu. Oznakowanie przycisków wypukłe, oznakowane brajlem. Brak komunikatów dźwiękowych o numerze piętra.

 4. Dostosowania
  W przestrzeni obsługi klienta na parterze znajdują się:
  - elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących,
  - oznakowaniem dotykowe na posadzce,
  - plan tyflograficzny,
  - pomieszczenie z dostępem do tłumacza języka migowego on-line.
  - okienka obsługi bezpośredniej wyposażone są w przenośną pętle indukcyjną.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
  Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
  Dostęp do tłumacza PJM jest w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

 7. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
  Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

 8. Pomieszczenia sanitarne
  Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy wejściu głównym do budynku. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

 9. Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
  Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku.

 10. Ewakuacja z budynku
  Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]