Strona główna
Dzisiaj jest: 25 października 2020
Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
Inwestujemy w oświatę – budujemy i remontujemy (17 września 2020)

Inwestujemy w oświatę – budujemy i remontujemy
 
Pomimo trudnej sytuacji finansowej Warszawa przeznaczyła w tym roku na inwestycje oświatowe ponad pół miliarda złotych. Już ruszyły i jeszcze jesienią ruszą kolejne, nowe lub zmodernizowane szkoły oraz przedszkola. Tylko na wakacyjne remonty w placówkach wydano aż 90 mln zł.
 
- Spełniamy obietnice i inwestujemy w oświatę. Chcemy, żeby uczniowie zdobywali wiedzę w optymalnych warunkach i żeby uczyła ich najlepsza kadra w Polsce. Tylko w tym roku na edukację wydamy ponad 5 mld złotych i jest to największa pozycja w naszym budżecie. Niestety, rząd myśli inaczej i stale drenuje nasze finanse - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
 
Kolejne nowe szkoły i przedszkola
Warszawa realizuje obecnie rekordowy program inwestycji. Do użytku za obecnej prezydentury oddano już 14 przedszkoli, 7 szkół podstawowych oraz szkołę zawodową.
 
Tylko w tym roku, we wrześniu, otworzono nowe placówki: na Białołęce przy ul. Ruskowy Bród 19 (szkoła podstawowa), na Targówku przy ul. Rembrandta 8 (szkoła podstawowa), w Wawrze przy ul. Cyklamenów 28 (szkoła podstawowa), w Wilanowie przy al. Rzeczpospolitej 23b (szkoła podstawowa) oraz dwa nowe przedszkola - przy ul. Parowcowej 53 we Włochach i przy ul. Cyklamenów 28 w Wawrze. Uczniowie korzystają również ze zmodernizowanych szkół specjalnych - w Śródmieściu przy ul. Twardej 8/12 i w Wawrze przy ul. Halnej 32.
 
W październiku zostanie oddana do użytku szkoła podstawowa przy ul. Zaruby 7 na Ursynowie. A w późniejszym okresie kolejnych pięć nowych przedszkoli: przy ul. Legendy 12 na Bemowie, przy ul. Maklakiewicza 9a, Bernardyńskiej 14 na Mokotowie, przy ul. Odrowąża 23 na Targówku oraz przy ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 5 na Ursynowie.
 
Wakacyjne remonty
Jak co roku w okresie wakacyjnym w stolicy wyremontowano kilkaset placówek. Na ten cel w tegorocznym budżecie przeznaczono łącznie 90 mln zł. Aż 12,5 mln z tych środków trafiło na Wolę, 10 mln wydano na remonty szkół i przedszkoli na Mokotowie, 8,5 mln zł trafiło do Śródmieścia, a 8,2 mln zł na Pragę-Południe. 
 
Wykorzystując przerwę w zajęciach w szkołach i przedszkolach naprawiano tynki, malowano ściany, remontowano sale gimnastyczne, place zabaw, sanitariaty, boiska i bieżnie oraz bloki żywieniowe. Modernizowano instalacje wewnętrzne i węzły cieplne, ocieplano elewacje, wymieniano dachy i okna. Instalowano alarmy, przebudowywano korytarze, remontowano też chodniki, schody i ogrodzenia. Budowano podjazdy i pochylnie dla uczniów z niepełnosprawnością.
 
727 tys. zł kosztowało m.in. dostosowanie budynków Zespół Szkół Licealnych przy ul. Stawki 10 do przepisów przeciwpożarowych, 537 tys. zł wydano na kompleksowy remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki, 800 tys. zł kosztował remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 211 przy ul. Nowy Świat 14, a remont dachu Szkoły Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady - 517 tys. zł.
 
Coraz więcej dopłacamy do oświaty
Wydatki związane z oświatą to obecnie największa pozycja w budżecie m.st. Warszawy. W 2020 roku zarezerwowano na ten cel ponad 5,3 mld zł, z tego 4,8 mld zł na bieżące utrzymanie placówek oraz ponad 500 mln zł na rozwój nowej infrastruktury.
 
Środki z budżetu państwa, przekazywane w formie subwencji oświatowej i dotacji celowych, w coraz mniejszym stopniu pokrywają koszty funkcjonowania systemu oświaty. Obecnie tzw. subwencja oświatowa, w wysokości 2,241 mld zł nie wystarcza nawet na wynagrodzenia warszawskich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, które wynoszą ponad 3 mld zł.
 
- Ta luka, pomiędzy wysokością środków z budżetu państwa a wydatkami bieżącymi samorządów na oświatę stale się powiększa. Część zadań np. ustawowe podwyżki dla nauczycieli musimy pokrywać ze środków własnych. W znikomym stopniu finansowana jest również opieka przedszkolna. Warto też przypomnieć, że rząd i MEN nie dali nam środków na wdrożenie tzw. reformy – likwidację gimnazjów i przystosowanie szkół do przyjęcia podwójnego rocznika – informuje wiceprezydent Renata Kaznowska.
 
Przed 2015 rokiem Warszawa dopłacała do funkcjonowania szkół i placówek oświatowych około 1,2 mld zł, w ostatnich dwóch latach kwota ta uległa podwojeniu i wynosi już ok. 2,4 mld zł.
 
Jednocześnie w wyniku pandemii drastycznie zmniejszyły się dochody miasta.  Szacuje się, że w tym roku oznacza to aż miliard złotych mniej w budżecie Warszawy.
 
Dbamy o wysoką jakość edukacji
Ze względu na trudną sytuację finansową, niezaplanowane wydatki na środki ochrony związane z COVID-19 (6 mln w ubiegłym roku szkolnym) oraz koszty ostatniej wrześniowej podwyżki dla nauczycieli, na którą nie przekazano nam żadnych środków (30 mln zł do końca roku), burmistrzowie dzielnic oraz dyrektorzy samorządowych przedszkoli i szkół zostali zobligowani do przemyślanego i racjonalnego zaplanowania wszystkich tegorocznych zajęć.
 
Zgodnie z miejskimi wytycznymi w tym roku szkolnym 2020/2021:

  • samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zapewniają każdemu dziecku 10-10,5 godzin bezpłatnego pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Godziny otwarcia i zamknięcia przedszkola/oddziału przedszkolnego są uzgadniane przez dyrektora placówki z radą przedszkola lub radą rodziców.
  • uczniowie szkół podstawowych mogą korzystać z zajęć organizowanych w ramach świetlicy szkolnej. Zajęcia te prowadzone są, tak jak w przypadku przedszkoli, do godz. 17.00-17.30.
  • samorząd warszawski od 2013 finansuje organizację tzw. zajęć dodatkowych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - w bieżącym roku szkolnym w wymiarze 1 godziny tygodniowo na oddział.
  • zajęcia pozalekcyjne w szkołach realizowane są w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz godzin przyznawanych przez organ prowadzący.
  • zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, realizowane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz w opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
00-983 Warszawa, ul. Kondratowicza 20

Urząd m.st. Warszawy
Biuletyn Informacji Publicznej
informacja: +48 22 44 38 727
fax: +48 22 675 22 43
e-mail: targowek.urzad@um.warszawa.plLokalizacja Urzędu
Urządumów się na wizytę w Urzędzie
eUrządelektroniczna skrzynka podawcza
eFirma
Załatw sprawę w urzędzieprocedury i formularze
Znajdź mieszkanie do zamianykupno, sprzedaż, zamiana mieszkania

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]