Strona główna
Dzisiaj jest: 24 lutego 2019
Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Radzymińskiej 97 oraz ulicy Prałatowskiej 5 i 6 (data zamieszczenia: 11 październik 2018)
Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej przy ulicy Radzymińskiej 97 (działka ew. nr 153/11 z obrębu 4-10-14) oraz ulicy Prałatowskiej 5 i 6 (działka ew. nr 50 z obrębu 4-10-09), w m. st. Warszawie Dzielnicy Targówek Stosownie do art. 79 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin planowanych do usunięcia drzew na dzień 25.10.2018 r. na godzinę 15.00. Oględziny rozpoczną się przy drzewie gatunku brzoza znajdującym się przy ul. Prałatowskiej 6.

Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, pok. 404 (IV piętro).
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku    park rzezby Społeczna Rada Kombatancka  Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap    Karta Dużej Rodziny
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]