Strona główna
Dzisiaj jest: 25 listopada 2020
Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Komunikaty i ogłoszenia - główny zbiór
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dom Development S.A. - wykonanie wylotu do Kanału Odwadniającego, i zespołu 14 studni odwodnieniowych, osiedle WILNO IV etap 3 (data zamieszczenia: 21 sierpień 2020)

WA.RUZ.4210.148m.2020.WP

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 12.08.2020 r.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret ósme oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dom Development S.A. z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Radosław Chmielewski, działający w imieniu firmy GEOSYSTEM OPW Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie wylotu do Kanału Odwadniającego na dz. o nr ew. 1, obręb 4-11-05 i zespołu 14 studni odwodnieniowych oraz likwidację urządzeń wodnych po zakończeniu robót odwodnieniowych, a także na odprowadzanie wód z ww. odwodnienia do Kanału Odwadniającego PKP PLK, w związku z przedsięwzięciem pt. ,,Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych WILNO IV etap 3 przy ul. Wiernej na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy".
Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 116 w godzinach 8.30- 14.00. Informuję, iż zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny na podstawie art. 41 § 2 k.p.a.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zastępca Dyrektora

/-/

Agnieszka Zientara

Pliki do pobrania:

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]