Strona główna
Dzisiaj jest: 19 stycznia 2022
Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

 

Przed nami nowy okres finansowania polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską,  jest Umowa Partnerstwa.  Umowa zawiera uzgodnioną z Komisją Europejską  strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie. 
W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Polska otrzyma blisko 76 mld złotych na działania w następujących obszarach:

 • Wsparcie działalności  badawczo-rozwojowej, postępu technologicznego i innowacji we wszystkich sektorach gospodarki,
 • Cyfryzacja przedsiębiorstw i sektora publicznego,
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych,
 • Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki poprzez modernizację systemów ciepłowniczo-chłodniczych, termomodernizację i rezygnację z nieefektywnych źródeł ciepła,
 • Rozbudowa sieci elektroenergetycznych i systemów magazynowania energii,
 • Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • Rozwój systemów magazynowania wody,
 • Efektywne gospodarowanie odpadami (recykling, naprawy, edukacja ekologiczna),
 • Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa poprzez rozwój i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz systemów uzdatniania i dostarczania wody,
 • Ochrona środowiska przyrodniczego i różnorodności biologicznej,
 • Rozwój transportu niskoemisyjnego i mobilności miejskiej (inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny oraz infrastrukturę przyjazną dla pieszych i rowerzystów),
 • Budowa nowoczesnej infrastruktury transportowej, w tym rozwój transportu multimodalnego,
 • Rozwój nowoczesnych systemów łączności poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowego internetu, dostępnej dla jak największej liczby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
 • Wspieranie procesu adaptacyjności i konkurencyjności pracowników oraz przedsiębiorstw na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy,
 • Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb nowoczesnej gospodarki,
 • Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • Rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez modernizację infrastruktury medycznej oraz realizację kompleksowych programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 • Rozwój instytucji kultury,
 • Inwestycje w odnowienie lub adaptację budynków i przestrzeni na potrzeby aktywizacji i integracji lokalnych społeczności,
 • Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionów,
 • Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej,
 • Realizacja strategii oraz projektów zintegrowanych na rzecz transformacji gospodarek lokalnych,
 • Łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej,
 • Kompleksowe wsparcie obszarów wiejskich,
 • Rozwój zrównoważonego rybołówstwa i ochrona żywych zasobów morza,
 • Promowanie współpracy ponadnarodowej i międzyregionalnej,
 • Zapewnienie dostępu wszystkim państwom europejskiej wspólnoty do tzw. mechanizmu NextGenerationEU, który poprzez swoją elastyczność finansową będzie instrumentem odbudowy gospodarczej, który ma pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią Covid-19.

Pozyskiwaniem środków unijnych dla dzielnicy zajmuje się Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz. Podstawowym zadaniem pracowników Wydziału jest koordynacja działań związanych z wdrażaniem i realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych. Interdyscyplinarna formuła działania umożliwia współpracę  partnerską z podmiotami społeczno-gospodarczymi i mieszkańcami na rzecz rozwoju lokalnego. 
Zapraszamy do współpracy i zgłaszania pomysłów na projekty. 

Kontakt do współpracy:

Sylwia Weilandt
Naczelnik Wydziału / Eurokoordynator
tel. +48224438531

Aneta Krauze
Główny specjalista ds. koordynacji realizacji i wdrażania projektów
Koordynator ds. inicjatywy lokalnej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
tel. +48224438533

Sebastian Drutowski
Główny specjalista ds. koordynacji realizacji i wdrażania projektów
tel. +48224438754

Radosław Brudnicki
Główny specjalista ds. koordynacji realizacji i wdrażania projektów
Koordynator Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
tel. +48224438652
 

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]