Strona główna
Dzisiaj jest: 14 grudnia 2019
Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
  Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat skarbowych

 

 • 65 1030 1508 0000 0005 5002 9057
  Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

  UWAGA !!! nie dotyczy osób, które otrzymały potwierdzenie kancelaryjne z indywidualnym nr konta (szczegółowa informacja...)

 • 84 1030 1508 0000 0005 5002 9006
  Rachunek bieżący dochodów: wpływy podatkowe, wpływy z majątku dzielnicy (dzierżawa, bezumowne użytkowanie, wieczyste użytkowanie, wykup lokalu), opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego

  Od 2013 r. wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego osoby fizyczne powinny dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wysokość podatku. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek.

  Od 2014 r. wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe. Informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać w Wydziale Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Targówek

  Od 2014 roku wpłat za : dzierżawę, bezumowne korzystanie z nieruchomości, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, nabycie lokalu komunalnego, zajęcie pasa drogowego - należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe, wskazane w decyzjach administracyjnych, umowach dzierżawy lub w innej korespondencji.

 • 62 1030 1508 0000 0005 5002 9014
  Rachunek bieżący wydatków: realizacja płatności, zobowiązań (wydatki)


 • 37 1030 1508 0000 0005 5001 1034
  Rachunek opłat komunikacyjnych: wpływy dotyczące opłat komunikacyjnych (w tym opłaty ewidencyjne CEPIK)


 • 93 1030 1508 0000 0005 5001 1093
  Rachunek dochodów Skarbu Państwa: opłaty za udostępnianie danych osobowych, wpływy związane z realizacją zadań zleconych

   

 • 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
  Rachunek depozytowy: wadia do przetargu, kaucje zabezpieczające, należyte wykonanie robót i usług, kaucje związane z umową dzierżawy


 • 59 1030 1508 0000 0005 5001 1123
  Rachunek opłaty skarbowej: wpływy z tytułu opłaty skarbowej


 • 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 lub
  75 1030 1508 0000 0005 5001 1417
  Dochody - przychody z tytułu usług geodezyjno kartograficznych
  wpływy z tytułu opłat administracyjnych ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego


 • 62 1030 1508 0000 0005 5001 1166
  Opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych


 • 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
  Rachunek NFOŚiGW
  :
  opłata recyklingowa (500 zł. - dot. pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. zakupionych po 1.01.2006 r. - opłaty dokonuje wyłącznie sprowadzający pojazd na terytorium kraju - opłaty należy wnieść na rachunek, wpisując jednocześnie cechy identyfikacyjne pojazdu tj. nr VIN lub nr nadwozia/podwozia/ramy)


 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1255 
  Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów


 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1158
  Zwroty zaliczek alimentacyjnych - wpłaty świadczeń alimentacyjnych dokonywane przez dłużników alimentacyjnych lub komornika

 

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy:
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

NIP Urzędu m.st. Warszawy:
525-224-84-81 (związany z działalnością gospodarczą)
525-229-68-18 (dotyczy spraw pracowniczych)

Wykaz placówek pocztowych przyjmujących wpłaty na rachunki Urzędu m.st.Warszawy bez pobierania prowizji    

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap   Wszechnica Edukacyjna Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
 


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]