Strona główna
Dzisiaj jest: 26 października 2021
Imieniny: Lucjana, Ewarysta, Lucyny

Przemoc w rodzinie zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskich lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony ich zdrowia i życia. Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

Z dniem 25 października 2011 r. powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1666/2011 rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Targówek, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Zarządzenie Prezydenta m.st Warszawy nr 3254/2012).

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek przy ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa, tel. 22 2770249.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest Katarzyna Gałązka - Grąbczewska, Z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zgodnie z art. 9b.ust 1 pkt. 2 Ustawy o PPwR - nowelizacja) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st Warszawy

Koordynatorem Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy jest Joanna Szaniawska, ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa, tel. 22-27-70-249, e-mail:
Zadaniem Zespołu Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy jest koordynacja i monitoring działań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek związanych z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie oraz uczestnictwem w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach realizacji tego zadania Zespół Wsparcia ds. Przeciwdziałania Przemocy:

 • Współpracuje z organizacjami zajmującymi się ofiarami przemocy (Ośrodki interwencji kryzysowych, domy dla samotnych matek, schroniska dla bezdomnych, pogotowia opiekuńcze),
 • Prowadzi  poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • Na bieżąco monitoruje i identyfikuje  problem przemocy na terenie dzielnicy Targówek. W ramach tego przeprowadza   porady i konsultacje z osobami doświadczającymi przemocy domowej oraz  z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie,
 • Współpracuje z  przedstawicielami placówek oświatowych, KRPA, Policji  i Sądu  itp.
 • Organizuje i uczestniczy  w pracach grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek,
 • Obsługuje w zakresie organizacyjno-technicznym Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

 Instytucjami uprawnionymi do pomocy w ramach procedury "Niebieska Karta" na terenie Dzielnicy Targówek są:

 1. Komisariat Policji Targówek, ul. Chodecka 3
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, ul. Wincentego 87, 03– 291 Warszawa
 3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00 - 098 Warszawa oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy dla Targówek, ul. Kondratowicza 20.
 4.  Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
 5. ZOZ Targówek (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia - wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010, bez konieczności wykonywania obdukcji).

 Akty prawne na podstawie których Zespół Interdyscyplinarny działa i funkcjonuje:


link: Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy osobom z problemem przemocy w rodzinie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA) 73.44 KB

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]