Strona główna
Dzisiaj jest: 19 września 2021
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
(18.07.2017) We wtorek, 18 lipca w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek, odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Targówek, autorzy zwycięskich projektów oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.
Spotkanie otworzyła Sylwia Weilandt – koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek, która przedstawiła zwycięskie projekty, głos zabrał również Burmistrz Sławomir Antonik, który podsumował wyniki tegorocznej edycji. Następnie Burmistrz Grzegorz Gadecki oraz Justyna Skalska – Przewodnicząca Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego wręczyli podziękowania dla członków Zespołu oraz autorów zwycięskich projektów. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na projekty w budżecie partycypacyjnym dla Dzielnicy Targówek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(12.07.2017) Przyjdźcie na ogłoszenie wyników!
W najbliższy piątek, 14 lipca (Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56) zapraszamy na ogłoszenie wyników kolejnej już edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Początek wydarzenia o godz. 18.00 [czytaj dalej...]


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(3.07.2017) Otwarty warsztat ewaluacyjny
We wtorek, 4 lipca w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56) w godz. 18.00-21.00 odbędzie się otwarty warsztat ewaluacyjny czwartej edycji budżetu partycypacyjnego. Jest on otwarty dla wszystkich, którzy chcą podzielić się uwagami i ulepszyć kolejną procedurę budżetu partycypacyjnego.

Uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi uwagami, opowiedzieć o tym, co się sprawdziło w tej edycji, a co powinno ulec poprawie. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w warsztacie, mogą podzielić się uwagami mailowo (). Czekamy do 15 lipca.

Organizatorem spotkania jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Warsztat poprowadzi firma EVALU Sp. z o.o.

Link do wydarzenia na FB.

30 czerwca o godz. 23:59 zakończyło się głosowanie na projekty w budżecie partycypacyjnym. Aktualnie pracownicy urzędu wprowadzają karty papierowe do systemu. Zwycięskie projekty poznamy 14 lipca o godz. 18:00 w Centrum Kreatywności Targowa, (ul. Targowa 56).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(20.06.2017) Trwa głosowanie na projekty z BP2018!

Przypominamy, że glosować można elektronicznie na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej.


Okazją do głosowania będą imprezy planowane w najbliższy weekend:


"Piknik Historyczny"
Lasek Bródnowski - Piknik historyczny na Grodzisku 24.06 br. (sobota) w godzinach 14.00 - 18.00
Lasek Bródnowski - Piknik historyczny na Grodzisku 25.06 br. (niedziela) w godzinach 14.00 - 17.00

Piknik sąsiedzki – Święto ulicy Wincentego – „Kameralnie po sąsiedzku”
Św. Wincentego 25.06 br. (niedziela) w godzinach 17.00 - 19.00
oraz
Spółdzielczy Dom Kultury "Lira" – ul. Łojewska 3, Warszawa 21.06 br. (środa) w godzinach 12.00 - 15.00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od środy, 14 czerwca, przez 17 dni trwać będzie głosowanie na projekty do budżetu partycypacyjnego. Każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł oddać głos na projekty, które jego zdaniem są najbardziej potrzebne. Pomysły, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Finałem budżetu partycypacyjnego jest głosowanie, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Głosować może każdy mieszkaniec stolicy, drogą elektroniczną lub osobiście w jednej wybranej przez siebie dzielnicy.

Zanim rozpocznie się głosowanie zachęcamy do obejrzenia foto-galerii oraz filmów poświęconych trzem przykładowym projektom, które udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu warszawiaków w budżet partycypacyjny!

Film 1 - Ścianka wspinaczkowa w plenerze zrealizowana z budżetu partycypacyjnego na Pradze-Północ
Film 2 - Miasteczko ruchu drogowego zrealizowane z budżetu partycypacyjnego na Białołęce
Film 3 - Zajęcia sportowe na Sadybie zrealizowane z budżetu partycypacyjnego na Mokotowie

Warszawiacy mogą oddać swój głos wykorzystując jeden z dwóch sposobów:
• Najłatwiej jest zagłosować przez Internet – głosowanie będzie odbywać się na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl
• Zagłosować można również papierowo – oddając kartę do głosowania osobiście w wyznaczonym punkcie i pokazując dokument potwierdzający tożsamość. Punkty do głosowania będą znajdowały się urzędach dzielnic, a w niektórych dzielnicach również w dodatkowych lokalizacjach. Wszystkie podane są na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl
Formularze do głosowania dla obszarów dzielnicy Targówek są do pobrania  tutaj 588.59 KB.
Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem dostępne jest  tutaj 459.15 KB.
Formularz zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu dostępny jest  tutaj 456.75 KB.

Głosowanie w kilku prostych krokach:
• Zastanów się, z jaką dzielnicą i z jakim terenem w Warszawie czujesz się najbardziej związany. Koszt projektów, na które będziesz głosować nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny w danej dzielnicy lub obszarze.
• Sprawdź jak wygląda podział na obszary w Twojej dzielnicy.
• Sprawdź, jakie projekty zostały poddane pod głosowanie w wybranym przez Ciebie obszarze.
• Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, pamiętaj jednak, że łączny koszt realizacji wszystkich wybranych przez Ciebie projektów nie może być większy niż kwota dostępna na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze terytorialnym (w przeciwnym wypadku Twój głos zostanie policzony jako nieważny).

Głosować może każdy mieszkaniec stolicy niezależnie od wieku czy kraju pochodzenia (nie trzeba być jednak zameldowanym). Każdy może oddać głos tylko raz! Jeżeli zagłosuje się więcej niż jeden raz (np. przez Internet i osobiście), wtedy wszystkie głosy zostaną uznane za nieważne. Jeżeli łączny koszt realizacji wybranych projektów przekroczy kwoty dostępne na poziomie ogólnodzielnicowym lub w obszarze terytorialnym, głos również nie będzie ważny.

Osoby, które nie korzystają z komputera oraz nie mogą osobiście oddać karty do głosowania w punkcie, mogą przekazać swoją kartę do głosowania przedstawicielowi urzędu dzielnicy. Taki zamiar należy zgłosić telefonicznie najpóźniej do 19 czerwca do dzielnicowego koordynatora budżetu partycypacyjnego (kontakty do koordynatorów). Przedstawiciel urzędu odbierze kartę do głosowania bezpośrednio od mieszkańca mającego problemy z poruszaniem.

Do dnia 14 lipca 2017 r. zostaną ogłoszone projekty (w każdym z obszarów), które zdobyły najwięcej głosów i będą zrealizowane w 2018 roku!

Osoby mające mniej niż 18 lat, chcąc oddać swój głos, muszą dysponować zgodą opiekuna prawnego na udział w głosowaniu oraz na przetwarzanie danych osobowych. Do wersji papierowej karty do głosowania powinien być dołączony druk zgody, który można pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl, ze stron urzędów dzielnic, a także otrzymać w dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zgoda powinna być dołączona do karty do głosowania w sposób możliwie trwały. Karta bez dołączonej zgody opiekuna prawnego zostanie uznana za nieważną. Jeśli niepełnoletni głosować chcą internetowo, muszą także uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, który powinien wpisać swoje dane w odpowiednich polach na stronie.

Prawo udziału w głosowaniu przysługuje również cudzoziemcom, w tym osobom, którym nie został nadany numer PESEL, przy założeniu, że zamieszkują w Warszawie z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z ogólną zasadą, warunkiem uznania głosu za ważny jest podanie przez głosującego wszystkich danych określonych, jako obligatoryjne, czyli tych danych, które znajdują się na szarym polu karty do głosowania. Brak którejkolwiek danej z tej grupy, w tym numeru PESEL, spowoduje unieważnienie głosu. Cudzoziemcy, którzy nie posiadają numeru PESEL, chcąc wziąć udział w głosowaniu powinni udać się do dowolnego Wydziału Obsługi Mieszkańców ze swoim dokumentem podróży (np. dowodem osobistym lub paszportem) oraz złożyć oświadczenie, którego druk uzyskają od pracownika WOM-u. Wzór oświadczenia można również pobrać ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz ze stron urzędów dzielnic.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(9.06.2017) Promocja projektów do budżetu partycypacyjnego 2018
Autorzy projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców mogą je promować oraz zachęcać do głosowania podczas imprez i wydarzeń organizowanych w Dzielnicy. Akcję informacyjno-promocyjną projektodawcy prowadzą w oparciu o własne pomysły i możliwości, np. plakaty, ulotki w sklepach, kawiarniach itp. Fun page na facebooku czy inne media, plakaty i ulotki na klatkach schodowych umieszczone w porozumieniu z administracją budynku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzielnica Targówek organizuje dla projektodawców specjalne stoisko promocyjne, na którym będą mogli promować swoje projekty. Zapraszamy na następujące wydarzenia:

10.06 - sobota, godz. 12.30 - 20.00 - "Wiech w Wiechu", Park Wiecha
11.06 - niedziela, godz. 14.00 - 20.00 - "Rodzinny Piknik Ekologiczny", Park Bródnowski
24.06 - sobota, godz. 13.00 - 20.00 - "Piknik historyczny na Grodzisku", Lasek Bródnowski
25.06 - niedziela, godz. 10.00 - 18.00 - "Piknik historyczny na Grodzisku", Lasek Bródnowski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5.06.2017) Rozlosowana została kolejność pomysłów na listach do głosowania. Sprawdźcie listy poniżej, żeby dowiedzieć się pod jakimi numerami będziecie mogli znaleźć projekty na kartach do głosowania. Przypominamy, że głosowanie rozpocznie się 14 czerwca i potrwa do 30 czerwca włącznie.

  POMYSŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE W DZIELNICY TARGÓWEK 450.93 KB

Wszystkie pomysły poddane pod głosowanie mieszkańców znajdziecie tutaj: https://goo.gl/eXBRBW

Więcej informacji: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/kolejno-pomys-w-na-listach-do-g-osowania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(9.05.2017) Urząd Dzielnicy Targówek informuje, że zakończył się proces weryfikacji projektów, złożonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2018. 121 projektów zostało zweryfikowanych pozytywnie, natomiast 44 negatywnie [czytaj dalej...]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania dyskusyjne o projektach już za nami

W dniach 2 – 15 marca br. odbyło się dziewięć spotkań dyskusyjnych dotyczących projektów złożonych przez mieszkańców do czwartej edycji budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek. Omówione zostały 173 projekty o charakterze lokalnym i ogólnodzielnicowym.
Pomimo, że każdy projektodawca miał jedynie 2 minuty na przedstawienie swojego pomysłu, prezentacjom towarzyszyły ciekawe slajdy, zdjęcia i plansze, dzięki którym dowiedzieliśmy się dużo więcej o zgłoszonych pomysłach. Projekty wzbudzały duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję. Spotkania dyskusyjne były okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu projektodawcy z pracownikami Urzędu, jednostek miejskich i członkami Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, którzy oceniali wstępnie projekty. Szczególną uwagę zwracano na kryterium ogólnodostępności projektu dla ogółu mieszkańców i budżet projektu. Spotkania wyjaśniły wiele wątpliwości, umożliwiły wymianę uwag i opinii. Do 21 marca autorzy mogą zmieniać swoje projekty uwzględniając uwagi przekazane w trakcie dyskusji.
Dalsza weryfikacja szczegółowa projektu będzie przebiegała wewnątrz urzędzie i jej ostateczne wyniki poznamy 8 maja br. W tym czasie pracownicy urzędu dzielnicy, miejskich i dzielnicowych jednostek organizacyjnych będą pracowali nad ostateczną wersją projektu w kontakcie z projektodawcami. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, projektodawcom, członkom Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, przedstawicielom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz pracownikom wydziałów merytorycznych Urzędu Dzielnicy Targówek za współpracę i poświęcony czas. Dziękujemy moderatorom z Fundacji Konsultacje Społeczne za prowadzenie spotkań.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na spotkania dyskusyjne o projektach do budżetu partycypacyjnego na rok 2018.
 [terminy spotkań dyskusyjnych...] 530.68 KB
Spotkania dyskusyjne dotyczą zgłoszonych projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2018. Umożliwiają prezentację projektów przez projektodawców albo ich przedstawicieli oraz dyskusje nad projektami pomiędzy projektodawcami, mieszkańcami, członkami Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy jak również przedstawicielami urzędu dzielnicy i jednostek merytorycznych.
Spotkania są szansą na udoskonalenie i poprawienie projektów - w wyniku rozmów każdy projekt może być uzupełniony, dopracowany lub zmodyfikowany. Autor projektu będzie miał 2 minuty na prezentację swojego projektu oraz 5 minut na dyskusje o projekcie. Urzędnicy z odpowiednich wydziałów i jednostek przedstawią wstępny wynik weryfikacji szczegółowej projektu tj. możliwość realizacji projektu, konieczne zmiany. Członkowie Zespołu ocenią kryterium ogólnodostępności projektu dla ogółu mieszkańców, zgodnie z przyjętą definicją w Dzielnicy Targówek.

UWAGA: Obecność projektodawcy lub jego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiązkowa. Nieobecność projektodawcy jest jednoznaczna z wycofaniem projektu.
Poniżej zamieszczamy listy projektów na spotkania dyskusyjne w poszczególnych obszarach Dzielnicy Targówek:

-  Obszar ogólnodzielnicowy 242.01 KB
-  Obszar Bródno  242.4 KB
-  Obszar Bródno Podgrodzie  230.86 KB
-  Obszar Targówek Mieszkaniowy  230.57 KB
-  Obszar Targówek Fabryczny, Elsnerów, Utrata  230.19 KB
-  Obszar Zacisze 236.14 KB

więcej o zgłoszonych projektach: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekty?taskGroupId=4

Internetowe forum dyskusyjne: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/forum/region/561

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzień z budżetem partycypacyjnym w Gimnazjum 145
Dzięki inicjatywie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek w ubiegły wtorek koordynatorzy budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek przeprowadzili w Gimnazjum 145 im. Jana Pawła II , przy ulicy Krasiczyńskiej 4/6 spotkania na temat budżetu partycypacyjnego 2018 dla klas I, II i III.
Spotkania zostały podzielone na cześć edukacyjną oraz warsztatową. Uczniowie zapoznali się z zasadami IV edycji budżetu partycypacyjnego, dowiedzieli się jakie zadania wykonuje Dzielnica oraz w jaki sposób i na co wydaje pieniądze.
Podczas krótkiego warsztatu zastanawiali się jakie projekty do budżetu partycypacyjnego chcieliby złożyć oraz jak dobrze przygotować i napisać taki projekt. Spotkania zaskoczyły nas bardzo pozytywnie, dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi pomysłami, i cieszymy się, że młodzież naszej Dzielnicy włącza się w proces budżetu partycypacyjnego na Targówku.
Przypominamy, że na złożenie wniosku zostało niewiele czasu – termin upływa 23 stycznia ! Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie i udział.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnicowy maraton projektów
W sobotę 14 stycznia odbył się na Targówku maraton pisania projektów do Budżetu Partycypacyjnego. W siedzibie urzędu dzielnicy zorganizowano punkty konsultacyjne dla mieszkańców, zainteresowanych złożeniem wniosków do BP. W tym roku na działania w ramach Budżetu Partycypacyjnego przeznaczono 3.126.600 zł. Wnioski z projektami można składać do 23 stycznia 2017 roku.

Zapraszamy do składania projektów do budżetu partycypacyjnego na rok 2018! termin składania projektów upływa 23 stycznia 2017r.

Zapraszamy również na MARATON PISANIA PROJEKTÓW który odbędzie się 14 stycznia 2017 r. w godz. 11.00 – 15.00 w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy przy ul. Kondratowicza 20


W grudniu wielu mieszkańców Targówka spotkało nasze Śnieżynki i Mikołajów, którzy zachęcali do składania projektów i wręczali informatory ze wskazówkami jak złożyć projekt do budżetu partycypacyjnego przy okazji obdarowywali potencjalnych projektodawców drobnymi upominkami. Akcja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, a nasi świąteczni ambasadorowie zostali przez Państwa ciepło przyjęci.

Jeśli macie Państwo pomysł na kolejny plac zabaw, siłownię plenerową, ścieżkę rowerową, czy uważacie, że należy wyremontować chodnik? A może chcielibyście zorganizować zajęcia sportowe, warsztaty dla młodzieży lub seniorów, albo dodatkowe zajęcia plastyczne?
Zapraszamy do skonsultowania swojego projektu z nami!
Pracownicy merytoryczni Urzędu Dzielnicy Targówek, służą pomocą w sprawach związanych z budżetem partycypacyjnym w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku, telefony kontaktowe oraz dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w Informatorze dla mieszkańców.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1 grudnia 2016) Budżet partycypacyjny na Targówku wystartował.
Czwarta edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2018 wystartowała na Targówku pełną parą. Jeszcze zanim przyszedł czas składania projektów, mieszkańcy naszej Dzielnicy już zasypywali nas pytaniami związanymi z projektami jakie planują złożyć. Wygląda na to, że w tej edycji będzie się działo… [czytaj dalej...]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Zespołu ds. BP, które odbędzie się 1 grudnia (czwartek) o godz. 17:30 w sali 321. Tematem spotkanie będzie ustalenie, w jaki sposób dotrzeć z informacją o budżecie partycypacyjnym do jak najszerszej grupy mieszkańców i jak zachęcić ich do udziału w tym procesie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzory formularzy do Budżetu Partycypacyjnego 2018:

Formularz zgłoszeniowy projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018 (Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę co najmniej 30 osób popierających projekt (z wyłączeniem projektodawcy). W sytuacji, gdy projekt zgłaszany jest przez kilka osób, dane pozostałych projektodawców należy zamieścić w załączniku: "Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców")
 [pobierz...] 685.28 KB

Lista osób popierających projekt do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018
 [pobierz...] 596.75 KB

Lista zawierająca dane pozostałych projektodawców
 [pobierz...] 463.63 KB

Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią projektu do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018
 [pobierz...] 375.99 KB

Oświadczenie mieszkańca będącego cudzoziemcem nieposiadającego numeru PESEL o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 [pobierz...] 381.92 KB

------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 listopada br. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st Warszawy na podstawie rekomendacji Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Targówek na rok 2018, podjął [ Uchwałę nr 1478/2016 569.13 KB ] w sprawie określenia szczegółowych zasad funkcjonowania zespołów oraz przeprowadzania budżetu partycypacyjnego na rok 2018 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Zarząd zatwierdził:

1) możliwość składania projektów o charakterze lokalnym oraz ogólnodzielnicowym;
2) podział Dzielnicy Targówek na 5 obszarów terytorialnych:
a) Bródno
b) Bródno-Podgrodzie,
c) Targówek Mieszkaniowy,
d) Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata,
e) Zacisze,

W oparciu o Miejski System Informacji (MSI)  załącznik nr 1 349.82 KB;

3) podział kwoty 3 126 600 zł, przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego na rok 2018, na 5 obszarów terytorialnych wymienionych w pkt. 2 oraz poziom ogólnodzielnicowy, w równych częściach tj. 521 100,00 zł na każdy;
a) Bródno - 521 100,00 zł
b) Bródno-Podgrodzie - 521 100,00 zł
c) Targówek Mieszkaniowy - 521 100,00 zł
d) Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata - 521 100,00 zł
e) Zacisze - 521 100,00 zł
f) projekty ogólnodzielnicowe - 521 100,00 zł
4) dopuszczenie możliwości zgłaszania projektów innych niż inwestycyjne, zlokalizowanych na nieruchomościach niebędących własnością m. st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m. st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego pisemnej zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości. Warunkiem realizacji projektów jest zawarcie z podmiotem posiadającym tytuł prawny do nieruchomości umowy szczegółowo określającej dysponowanie terenem w celu realizacji projektu;
5) górny limit wartości jednego projektu w 5 obszarach terytorialnych na kwotę 400 000zł;
6) definicję/zasadę ogólnodostępności projektów w budżecie partycypacyjnym na rok 2018, w Dzielnicy Targówek określa się w następujący sposób:
W przypadku projektów inwestycyjnych – projekty zawierające harmonogram udostępnienia obiektu obywatelom (przy utrzymaniu minimum przez rok możliwości korzystania z efektów projektu), na podstawie którego Zespół będzie decydował o spełnieniu warunku, uwzględniając spełnienie celu dostępności dla wszystkich mieszkańców.
W przypadku projektów miękkich – projekty zawierające harmonogram realizacji wraz z uwzględnieniem sposobu i kosztów jego promocji. W przypadku limitów miejsc ze względu na koszt, projekt powinien zawierać informację o liczbie uczestników i sposobie zapisów na zajęcia w ramach projektu uwzględniając kryterium dostępności dla wszystkich mieszkańców.
7) Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy na 2018 rok,  załącznik nr 2 223.12 KB

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 października o godz. 17.30, we wszystkich warszawskich dzielnicach, ruszyła IV edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2018. W nowej edycji budżetu partycypacyjnego mieszkańcy Targówka mają do dyspozycji kwotę 3 126 600 zł z puli budżetu dzielnicy.

REGULAMIN czwartej edycji - najistotniejsze zmiany:

  • więcej czasu na głosowanie - głosowanie potrwa przez całą II połowę czerwca
  • definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów – każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali definicję ogólnodostępności, która będzie obowiązywała w danej dzielnicy - na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów
  • na liście poparcia projektu nie trzeba będzie podawać numerów PESEL
  • włączenie dyskusji o projektach do etapu weryfikacji projektów - pracownicy urzędu wstępnie zweryfikują projekty przed spotkaniami dyskusyjnymi i na spotkaniach przekażą informacje o proponowanych zmianach w projektach
  • zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji - autor projektu lub jego przedstawiciel zaprezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. bp - w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy
  • konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu (w przypadku składania projektu elektronicznie) aż do ogłoszenia wyników głosowania i okazania jej w razie wezwania przez urząd dzielnicy lub jednostkę weryfikujące projekt
  • Projekty, na które zagłosowało mniej niż 10 % osób, które oddały ważne głosy w danym obszarze terytorialnym, nie są rekomendowane do realizacji, nawet jeżeli kwota pozostała do rozdysponowania umożliwiałaby ich realizację (patrz poniższe zarządzenie nr 1002/2017 z 2.06.2017 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przydatne linki:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobacz także:

Sprawdź: Ile kosztuje miasto? Przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta. (pomocne do opracowania budżetu projektu) zobacz: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

Sprawdź: Mapa własności gruntów (pomocne do ustalenia własności terenu) zobacz: http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizacje wybranych projektów w poszczególnych latach:

I edycja BP 2015 – realizacja projektów zwycięskich

II edycja BP 2016 - realizacja projektów zwycięskich

III edycja BP 2017 - realizacja projektów zwycięskich

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
      Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]