Strona główna
Dzisiaj jest: 19 września 2021
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
[30.09.2020 r.] Znamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim
Mieszkańcy Warszawy zdecydowali, na co w przyszłym roku zostaną wydane 83 mln zł z budżetu miasta. Warszawiacy wybrali do realizacji 359 projektów. W tej edycji oddano ponad 4 tys. więcej głosów niż w 2019 roku.
- Bardzo dziękuję wszystkim warszawiakom, którzy wzięli udział w głosowaniu na projekty obywatelskie. Cieszę się, że z roku na rok głosuje coraz więcej mieszkańców i razem z nami chcą zmieniać Warszawę – mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej. Gratuluję również wszystkim mieszkańcom, których pomysły zostały wybrane w głosowaniu! Postaramy się, aby zostały zrealizowane jak najlepiej - dodaje.
[czytaj dalej] Pozioma linia oddzielająca informację [20.08.2020 r.] Głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim odbędzie się w dniach 1 - 15 września. Mieszkańcy będą mogli zagłosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym w jednej wybranej dzielnicy oraz na 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Wyniki głosowania poznamy 30 września. Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów rozpocznie się w 2021 r.
Realizacja budżetu obywatelskiego w Warszawie wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego na realizację projektów mieszkańców przeznaczono ponad 83 mln zł, w tym Dzielnica Targówek ponad 4 mln zł.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/
Pozioma linia oddzielająca informację
Budżet obywatelski 2021 - zakończony etap oceny zgłoszonych projektów

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu,
Zakończył się etap oceny zgłoszonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2021. Z ogólnej liczby 129 projektów poddanych ocenie w Dzielnicy Targówek, 87 projektów zostało dopuszczonych do głosowania, 36 projektów zostało ocenionych negatywnie, 6 projektów zostało wycofanych przez autora.

Możesz odwołać się od wyniku oceny. Odwołanie (ze wskazaniem zastrzeżeń do oceny projektu oraz ich uzasadnieniem) można złożyć elektronicznie lub papierowo.

Elektronicznie odwołanie można zgłosić logując się na swoje konto na stronie www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Należy przejść do strefy użytkownika wybierając symbol człowieka na niebieskim tle, znaleźć na liście zgłoszonych projektów ten, do którego ma dotyczyć odwołanie i wcisnąć czarny symbol trybika, a następnie wybrać "Wyślij odwołanie".

Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim).

Odwołanie należy złożyć od 24 do 30 czerwca 2020 r.

Informacja o wyniku ponownej oceny zostanie przekazana projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 14 sierpnia 2020 roku. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

Z wynikami oceny można zapoznać się na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/ Pozioma linia oddzielająca
[24.04.2020 r.] Ze względu na obowiązujący stan epidemii zmianie uległ harmonogram budżetu obywatelskiego na 2021 r.

W czwartek, 23 kwietnia, warszawscy radni zdecydowali o zmianie harmonogramu obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Przedłużono czas na ocenę projektów zgłoszonych przez mieszkańców, a głosowanie zostało przeniesione na wrzesień.
Rada m.st. Warszawy zdecydowała o zmianie uchwały nr XI/218/2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego. Zaktualizowany został harmonogram przebiegu bieżącej edycji budżetu obywatelskiego.

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021

Ocena zgłoszonych projektów: od 22 stycznia do 24 czerwca 2020 r.
Odwołania od oceny negatywnej: od 24 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
Głosowanie na pomysły: od 1 do 15 września 2020 r.
Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.


Więcej informacji na stronie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/zmieniamy-harmonogram-bud-etu-obywatelskiego

Budżet Obywatelski 2021 - nowy harmonogram Pozioma linia oddzielająca
[31.01.2020 r.] Poznaliśmy projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego
Warszawianki i warszawiacy zgłosili w tej edycji łącznie 2242 pomysły - 196 ogólnomiejskich i 2046 dzielnicowych. To o 76 projektów więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej propozycji mieszkańcy zgłosili w dzielnicach: Bielany - 170, Białołęka - 160 oraz Mokotów - 152 [czytaj dalej...] Pozioma linia oddzielająca
Targówek to też Twój dom, zadbaj o niego i złóż projekt do budżetu obywatelskiego.
Formularz wniosku znajdziesz na https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/zglos-projekt Pozioma linia oddzielająca

Zgłoś pomysł na projekt do budżetu obywatelskiego!

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021

Zgłaszanie projektów: od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.
Pomysły można zgłosić samodzielnie lub z maksymalnie dwiema osobami:
• internetowo - na app.twojbudzet.um.warszawa.pl
• papierowo - w urzędzie dzielnicy
Trzeba dołączyć listę poparcia z podpisami:
• 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszany jest projekt dzielnicowy
• 40 mieszkańców Warszawy, w przypadku projektów ogólnomiejskich

Ocena zgłoszonych projektów: od 22 stycznia do 24 czerwca 2020 r. Zgłoszone pomysły są sprawdzane przez pracowników urzędu, pod kątem możliwości ich realizacji.
Pomysły ocenione pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Odwołania od oceny negatywnej: od 24 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.
Autorzy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, mogą się od tej decyzji odwołać do 13 maja 2020 r.
Odwołania można kierować do Prezydenta m.st. Warszawy, np. za pośrednictwem strony internetowej: app.twojbudzet.um.warszawa.pl
Ostateczne wyniki oceny zostaną ogłoszone 29 maja 2020 r.

Głosowanie na pomysły: od 1 do 15 września 2020 r.
Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz: internetowo lub papierowo (przynieś osobiście kartę z wybranymi projektami do urzędu dzielnicy). Głosować można w jednej, wybranej dzielnicy oraz na projekty ogólnomiejskie.
Można wybrać max 15 projektów dzielnicowych oraz max 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie od wartości tych projektów.

Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września 2020 r.
Informacja o wynikach głosowania pojawi się na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń urzędów dzielnic.
Wybrane projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na przyszły rok. Realizacja pomysłów wybranych przez mieszkańców w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego rozpocznie się w 2021 r.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w Dzielnicy Targówek:
4 072 457,00 zł
Limit na projekt w Dzielnicy Targówek:
814 491,40 zł

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski na poziomie ogólnomiejskim:
24 933 409,00 zł
Limit na projekt na poziomie ogólnomiejskim:
4 986 681,80 zł

Wsparcie dla mieszkańców #1. Spotkania sąsiedzkie

Masz pomysł na projekt – przyjdź na spotkanie sąsiedzkie.
Wspólnie opracujemy koncepcję na projekt. Będzie też okazja do zebrania podpisów na liście poparcia.

Targówek Fabryczny:
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, ul. Siarczana 6,
8 stycznia 2020 r. (środa) w godz. 17-19

Targówek Mieszkaniowy:
Teatr Rampa – Sala Kameralna, ul. Kołowa 20
14 stycznia 2020 r. (wtorek), godz. 18-20

Bródno:
Dom Kultury Świt, ul. Wysockiego 11,
16 stycznia 2020 r. (czwartek) w godz. 17-19

Zacisze:
Dom Kultury Zacisze, ul. Blokowa 1,
18 stycznia 2020 (sobota), godz. 18 – 20.

Maraton pisania projektów
Ogólnomiejski maraton pisania projektów do budżetu obywatelskiego odbędzie się 18 stycznia br. (sobota) w godz. 11:00-16:00 w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56

Wsparcie dla mieszkańców #2. Kontakty

Swoje pomysły na projekty dzielnicowe można skonsultować z pracownikami Urzędu Dzielnicy Targówek oraz jednostek organizacyjnych, w godz. 8:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku).

 • Wydział Inwestycji
  Lewartowska Beata tel. 22 44 38 813
  Wojciech Kownacki tel. 22 44 38 622
 • Wydział Infrastruktury
  - Zieleń: parki, skwery - utrzymanie
  Elżbieta Szczepanek tel. 22 44 38 636
  - Urządzenia rekreacyjne, sportowe - utrzymanie
  Eugeniusz Szymański tel. 22 44 38 629
  - Drogi rozbieralne - utrzymanie
  Artur Świderski tel. 22 44 38 634
  - Drogi bitumiczne - utrzymanie
  Grzegorz Busłowski tel. 22 44 38 628
  - Organizacja ruchu
  Paweł Szymański tel. 22 44 38 638
 • Wydział Edukacji i Wychowania
  Paulina Borzecka tel. 22 44 38 838
 • Wydział Kadr i Funduszy Europejskich
  Marzena Ulanowska tel. 22 44 38 625
 • Wydział Kultury i Promocji
  Michał Krakowski tel. 22 44 38 648
 • Zespół Sportu i Rekreacji
  Urszula Wójcicka tel. 22 44 38 706
 • Wydział Ochrony Środowiska
  - Edukacja ekologiczna
  Beata Bernadzka-Kłos tel. 22 44 38 682
  - Gospodarowanie odpadami
  Wiktoria Kopka tel. 22 44 38 684
  - Ochrona zieleni
  Jolanta Załęska tel. 22 44 38 686
  Magdalena Żero tel. 22 44 38 685
  Marta Kędzierska-Wiewiórka tel. 22 44 38 683
  - Ochrona zwierząt
  Brulińska Katarzyna tel. 22 44 38 687
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
  Magdalena Ciszewska tel. 22 44 38 730
 • Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki
  Edyta Zdziarska tel. 22 44 38 511
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami
  Maria Czerkas-Rzeźnik tel. 22 44 38 825
 • Wydział Architektury i Budownictwa
  Anna Szoll-Bialik tel. 22 44 38 678
 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
  Ewa Prusińska tel. 22 576 23 22
  Ewa Litwin-Staszewska tel. 22 594 07 02
  Rafał Domański tel. 22 594 07 34
 • Biblioteka Publiczna
  Katarzyna Żółkowska tel. 22 814 24 07 wew.102
 • Dom Kultury „Zacisze”
  Katarzyna Anuszewska tel. 22 679 84 69 wew.4
 • Dom Kultury „Świt”
  Agata Kubrak tel. 22 811 01 05 wew.112 lub 103
 • Centrum Kultury i Aktywności
  Anna Chudzik-Pawlik tel. 22 811 01 05 wew.112 lub 103
 • VIII Ogród Jordanowski
  Katarzyna Patrzyczna tel. 22 811 39 88
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
  Kamila Maziarz tel. 22 277 02 59
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Adrian Bielczenko tel. 22 463 84 35

Wsparcie dla mieszkańców #3. Kontakty

 • Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Targówek:
  Sylwia Weilandt, tel. 22 44 38 531
  Cecylia Rotter, tel. 22 44 38 528

 • Koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego w jednostkach - kontakty:
  • Lasy Miejskie
   Andżelika Gackowska, tel.608 353 072
  • Zarząd dróg Miejskich
   Mikołaj Pieńkos, tel. 22 558 93 36
   Katarzyna Górska-Manczenko, tel. 22 558 91 28
  • Zarząd Oczyszczenia Miasta
   Iwona Fryczyńska, tel. 22 277 04 72
  • Zarząd Transportu Miejskiego
   Łukasz Filipczak, tel. 22 459 42 68
  • Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
   Mariusz Burkacki, tel. 22 277 42 28

Dokumenty:

Wzory formularzy do VII edycji Budżetu Obywatelskiego 2021:

pobierz: Informator o budżecie obywatelskimwięcej informacji na stronie internetowej: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/


Pozioma linia oddzielająca
(2 grudnia 2019) Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego na rok 2021 – uroczyste otwarcie!

To już siódma edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie. Uroczyste spotkanie otwarcia odbędzie się we wszystkich dzielnicach Warszawy jednocześnie 3 grudnia 2019 r. (wtorek), o godz. 18:00. Zapraszamy mieszkańców Targówka na uroczyste otwarcie do sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek przy ul. L. Kondratowicza 20. Przedstawimy zasady i harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2021, stan realizacji projektów z poprzednich edycji oraz plany inwestycyjne dzielnicy na 2020 rok. Na spotkaniu będą obecni przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Targówek, koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego, więc będzie okazja do dyskusji o priorytetach inwestycyjnych Targówka na najbliższe lata. Więcej informacji na stronie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/7_edycja

Czekamy na ciekawe pomysły mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Składanie projektów: od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r. Pozioma linia oddzielająca
Zapraszamy do zapoznania się z informatorem pn. "Budżet Partycypacyjny zmienia Targówek" o projektach wybranych przez mieszkańców w latach 2015-2019 (format "pdf"):Pozioma linia oddzielająca

Realizacje zwycięskich projektów w latach 2015-2019:

I edycja - 2015 – realizacja projektów zwycięskich

II edycja - 2016 - realizacja projektów zwycięskich

III edycja - 2017 - realizacja projektów zwycięskich

IV edycja - 2018 - realizacja projektów zwycięskich

V edycja - 2019 - realizacja projektów zwycięskich

Pozioma linia oddzielająca

Fundusze Europejskie Forum Przedsiębiorców na Targówku     park rzezby Społeczna Rada Kombatancka Dzielnicowa Komisja <br />
   Dialogu Społecznego

system powiadomień    epuap Karta Dużej Rodziny Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Budżet Obywatelski  


Serwis www.targowek.waw.pl korzysta z plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
[RODO] Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych [dowiedz się więcej...]